Filme Video – Şedinţe şi Întâlniri

De La Refuz La Consimţământ (27 min.)

A câştiga atenţia unui grup la o şedinţă e adesea doar o chestiune de a fi pregătit să-i asculţi. Filmul prezintă arta de a convinge, artă ce trebuie însuşită de fiecare persoană implicată în conducerea de şedinţe în care drumul spre consens se dovedeşte a fi plin de conflicte. Filmul va demonstra că numai prin ascultare activă, ţinând seama de opinia şi ideile celorlalţi, putem să-i determinăm să ne accepte opiniile. Repetarea încăpăţânată a părerii noastre nu duce în general la nimic bun şi adesea blochează calea spre o soluţie acceptabilă.

Şedinţele Afurisitele De Şedinţe (30 min.)

Şedinţele pot fi o sursă de plictiseală şi frustrare ori un instrument de rezolvat probleme şi comunicat informaţii. Capacitatea de a le conduce productiv şi eficient este unul din aptitudinile cheie ale unui manager de succes. Filmul alăturat, unul din marile succese ale firmei pe plan mondial arată că, pentru ca o şedinţă să-şi atingă scopul, trebuie îndeplinite cinci condiţii: planificarea sedinţei, informarea participanţilor, structurarea sedinţei, deţinerea controlului pe durata întâlnirii şi recapitularea concluziilor.

Temuta Întâlnire De Evaluare A Performanţei (29 min.)

Scopul discuţiei de evaluare este de a cumpăni trecutul, de a consolida prezentul şi de a planifica viitorul. Interviul este, din motive lesne de înţeles, o sursă de stress pentru angajat dar din motive mai puţin evidente şi pentru şef. Dacă însă e făcut în mod judicios poate avea un efect benefic atât asupra celor doi participanţi cât şi pentru întreaga organizaţie. Filmul arată ce se poate întîmpla dacă discuţia are un caracter automatic, fără conţinut, ori unul unde comunicarea curge fără limitări sau alte greutăţi.

Trebuie Să Stăm De Vorbă (28 min.)

Altfel spus, “interviul de disciplină”. De obicei, acest tip de interviu poate avea două scopuri: comportamentul nepotrivit sau neadecvat, care cel mai ades este intenţionat, sau performanţa slabă şi îmbunătăţirea ei. Acest film se ocupă de cel de-al doilea aspect. Analizând pentru început metoda greşită de a conduce un interviu de disciplină, programul demonstrează ulterior cum atitudinea potrivită pe durata unei astfel de discuţii poate menţine oamenii motivaţi, orientaţi spre atingerea obiectivelor.